નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે NAKKI MARU VAVAJODU AAVE LYRICS - Kaushik Bharwad

નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે NAKKI MARU VAVAJODU AAVE LYRICS - Kaushik Bharwad | Gujarati.Lyrics4songs.xyz
Nakki Maru Vavajodu Aave Lyrics (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે Lyrics) by Kaushik Bharwad: This Gujarati Song is sung by him. Music given by Sunil Thakor Racheda. While Nakki Maru Vavajodu Aave Song Lyrics are written by Sahar Rabari, Pintu Bharwad and Anil Mir. Starring Pravin Dangar. This music video is edited by Vikram Panchal while directed by Pravin Dangar. It's produced by Rajubhai Bharwad and  released by RDC Gujarati (New Shyam Audio Official) Official YouTube Channel.

Song Title: Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)
Singer: Kaushik Bharwad
Lyrics: Sahar Rabari, Pintu Bharwad, Anil Mir
Music: Sunil Thakor Racheda
Cast: Pravin Dangar
Drone: Amar Studio
Music Label: RDC Gujarati (New Shyam Audio Official)

Nakki Maru Vavajodu Aave Lyrics

Ae Bazar Ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .

Ae Bazar Ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .

Bazar ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .
Ae Koi Na Baap Nu No Maane
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Ae Bazar Ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .

Bazar ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .
Ae Koi Na Baap Nu No Maane
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Ae Dushman Hoy Bhale Panso Hazar Ma
Ladi Le Bhai Maro Eklo Bazar Ma. . .

Dushman Hoy Bhale Panso Hazar Ma
Ladi Le Bhai Maro Eklo Bazar Ma. . .

Ae Bazar ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .

Bazar ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .
Ae Koi Na Baap Nu No Maane
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave Bhai Maro. . .

Ae koi Nu Kavu E No Maane. . .
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Ho Bhaylu Ni Ada Ena Phota Ne Video Ma
Game Te Id Kholo Like O Million Ma

Ho. . . ho. . . ho. . .
Halavi Nakhe Bazar Facebook Insta Nu
Story Status Ma Hale Oneway Mara Vahla Nu. . .

Ae Kari Ne Batave Na Boli Ne Bagade
Jevo Samay Aave Tevar Dekhade. . .

Kari Ne Batave Na Boli Ne Bagade
Jevo Samay Aave Tevar Dekhade. . .

Ae Bazar Ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .

Bazar ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .
Ae Koi Na Baap Nu No Maane
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Ae Koi Nu Kavu E No Maane. . .
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Ho Aap Marzi Na Malik Pasand Nathi Gulami
Jya Pade Tya Samjo Jeet Hoy Paki

Ho. . . ho. . . ho. . .
Modhe Kare Va Ane Pachad Kare Gha
Nahi Made Koi Di Jova Ana Lohi Ma. . .

Ae Zindgi Jiva Bhai Khuli Kitab Thi
Taqat Hoy Ae Vanchi Le Himmat Thi. . .

Ae Zindgi Jiva Bhai Khuli Kitab Thi
Taqat Hoy Ae Vanchi Le Himmat Thi. . .

Ae Bazar Ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .

Bazar ma Aave. . .
Ae Toda Vindhto Aave. . .
Ae Koi Na Baap Nu No Maane
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Ae Koi Nu Kavu E No Maane. . .
Ae Nakki Maro Jigar Jaan Aave To Ha Bhale. . .
Ae Nakki Maru Vavajodu Aave. . .

Written By: Sahar Rabari, Pintu Bharwad, Anil Mir

This is the end of Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે) Lyrics. If you find any mistake in lyrics of નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે NAKKI MARU VAVAJODU AAVE LYRICS - Kaushik Bharwad | Gujarati Song please contact us and send correct lyrics.

Gujarati Lyrics4songs FAQs & Song Information:

1. Who is the singer of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" song?
Kaushik Bharwad has sung the song of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)".

2. Who has featured in the music video?
The music video of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" features Pravin Dangar.

3. Who wrote the lyrics of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" song?
Sahar Rabari, Pintu Bharwad and Anil Mir has written the lyrics of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" song.

4. Who directed "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" music video?
Pravin Dangar has directed the music video of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)".

5. Who produced "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" music video?
Rajubhai Bharwad has produced the music video of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)".

6. Which type of Genre "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" music video?
It's a Gujarati Song genre the music video of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)".

7. Who released "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)" music video?
RDC Gujarati (New Shyam Audio Official) has released the music video of "Nakki Maru Vavajodu Aave (નક્કી મારુ વાવાઝોડું આવે)".

Furthermore Latest Gujarati Song Lyrics then stay connected with Gujarati.Lyrics4Songs
Previous Post Next Post