પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા PREM KARNARA JUDA PADI GAYA LYRICS - Dhaval Barot

પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા PREM KARNARA JUDA PADI GAYA LYRICS - Dhaval Barot | Gujarati.Lyrics4songs.xyz
Prem Karnara Juda Padi Gaya Lyrics (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા Lyrics) by Dhaval Barot: This Gujarati Song (Sad Song) is sung by him. Music given by Ravi-Rahul. While Prem Karnara Juda Padi Gaya Song Lyrics are written by Harjit Panesar. Starring Dhaval Barot, Nikita Soni, Jayesh Ravat, Hashmukh Limbachiya and Vinod Vaghela. This music video is edited by Ravindra S. Rathod while directed by Mayur Mehta and produced by RN Music. It's released by Rn Music Official YouTube Channel.

Song Title: Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)
Singer: Dhaval Barot
Lyrics: Harjit Panesar
Music: Ravi-Rahul
Mix & Master: Utpal Barot (Sur Digital Studio - Palanpur)
Cast: Dhaval Barot, Nikita Soni, Jayesh Ravat, Hashmukh Limbachiya, Vinod Vaghela
Music Label: Rn Music

Prem Karnara Juda Padi Gaya Lyrics

O Prem Karnara Juda Padi Gaya
O Prem Karnara Juda Padi Gaya
Duniya Vala Keva Nadi Gaya. . .

Tuti Gaya Re Sapna Amara
Tuti Gaya Re Sapna Amara
Yaara. . . Yaara. . .
Yaara. . . Yaara. . .

O Prem Karnara Juda Padi Gaya
Duniya Vala Keva Nadi Gaya. . .

Ho Thai Ne Juda Ame Kemna Rahishu
Bhagwan Jane Have Kyare Malishu
Ho Sacha Premi Jyare Juda Re Pade
Duniya Vala Ne Koi Pher Na Pade. . .

Rokai Jay Na Dil Na Dhabkara
Rokai Jay Na Dil Na Dhabkara
Yaara. . . Yaara. . .
Yaara. . . Yaara. . .

O Prem Karnara Juda Padi Gaya
Duniya Vala Keva Nadi Gaya. . .

O Kismat No Payo Aaj Tuti Re Gayo
Maro Bhagwan Aaj Ruthi Re Gayo
Ho Dilma Chhe Dard Koine Kahi Na Shaku
Khabar Nathi Padti Hu Jivu Ke Maru. . ?

Ho Radi Radi Ne Divso Javana
Radi Radi Ne Divso Javana
Yaara. . . Yaara. . .
Yaara. . . Yaara. . .

O Prem Karnara Juda Padi Gaya
Duniya Vala Keva Nadi Gaya. . .

Tuti Gaya Chhe Sapna Amara
Tuti Gaya Re Sapna Amara
Yaara. . . Yaara. . .
Yaara. . . Yaara. . .

Ho Tara Vagar Koi Aaro Nahi
Mare To Koi Saharo Nahi
Mari Chahat Ne Badhavi De. . .
Duniya Ne Aaj Tu Batavi De. . .

Prem Tutshe Nahi Sath Chhutshe Nahi
Prem Karnara Kadi Zukshe Nahi. . .

Prem Tutshe Nahi Sath Chhutshe Nahi
Prem Karnara Kadi Zukshe Nahi. . .

Written By: Harjit Panesar

This is the end of Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા) Lyrics. If you find any mistake in lyrics of પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા PREM KARNARA JUDA PADI GAYA LYRICS - Dhaval Barot | Gujarati Song please contact us and send correct lyrics.

Gujarati Lyrics4songs FAQs & Song Information:

1. Who is the singer of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" song?
Dhaval Barot has sung the song of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)".

2. Who has featured in the music video?
The music video of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" features Dhaval Barot, Nikita Soni, Jayesh Ravat, Hashmukh Limbachiya and Vinod Vaghela.

3. Who wrote the lyrics of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" song?
Harjit Panesar has written the lyrics of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" song.

4. Who directed "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" music video?
Mayur Mehta has directed the music video of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)".

5. Who produced "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" music video?
Rn Music has produced the music video of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)".

6. Which type of Genre "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" music video?
It's a Gujarati Song (Sad Song) genre the music video of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)".

7. Who released "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)" music video?
Rn Music has released the music video of "Prem Karnara Juda Padi Gaya (પ્રેમ કરનારા જુદા પડી ગયા)".

Furthermore Latest Gujarati Song Lyrics then stay connected with Gujarati.Lyrics4Songs
Previous Post Next Post