તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં TAME MARA DILMA NE KOINI NAJARMA LYRICS - Rakesh Barot

તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં TAME MARA DILMA NE KOINI NAJARMA LYRICS - Rakesh Barot | Gujarati.Lyrics4songs.xyz
Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma Lyrics (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં Lyrics) by Rakesh Barot: This Gujarati Song (Sad Song) is sung by him. Music given by Mayur Nadiya. While Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma Song Lyrics are written by Harjit Panesar. Starring Rakesh Barot, Sweta Sen and Shamrath Sharma. This music video is directed by Annu Patel and produced by Sanjay Patel. It's released by Ram Audio (Shri Ram Audio And Telefilms) Official YouTube Channel.

Song Title: Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)
Singer: Rakesh Barot
Lyrics: Harjit Panesar
Music: Mayur Nadiya
Cast: Rakesh Barot, Sweta Sen, Shamrath Sharma
Music Label: Ram Audio (Shri Ram Audio And Telefilms)

Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma Lyrics

Ho Tame Mara Dilma Ne Koi Ni Najarma
Ho Tame Mara Dilma Ne Koi Ni Najarma
Tamara Dil Ma Shu Mane Khabar Na. . .

Aashik Hu Taro Tane Rakhu Chhu Dil Ma
Aashik Hu Taro Tane Rakhu Chhu Dil Ma
Tu Maru Mandir Bhagwan Banya Koi Na

Ho Tame Mara Dilma Ne Koi Ni Najarma
Tamara Dil Ma Shu Mane Khabar Na. . .

Ho Begha Ni Mehfil Ma Pharo Chho Tame
Pharilo Ne Thodo Samay Haju Tame. . .

Ho Malse Hajare Pan Moko Amne
Batavis Khotu Ne Kharu Shu Tamne
Parka Ne Aapna Ni Jaan Na Tane
Parka Ne Aapna Ni Jaan Na Tane
Tame Dil Chho Maru Ne Dhadko Chho Gher Ma

Ho Tame Mara Dilma Ne Koi Ni Najarma
Tamara Dil Ma Shu Mane Khabar Na. . .

Ho Ehsas Taro Aevo Chhe Mane
Bhul Thi Ae Kadi Na Bhulasho Tame
Ho Dil Maru Koi Ni Parva Na Kare
Taro Diwano Tara Par Mare. . .

Nas Nas Ma Mari Chho Shamil Tame
Nas Nas Ma Mari Chho Shamil Tame
Manjil Mari Pharoso Bija Na Safar Ma. . .

Ho Tame Mara Dilma Ne Koi Ni Najarma
Tamara Dil Ma Shu Mane Khabar Na. . .

Tame Mara Dilma Ne Koi Ni Najarma. . .
Tame Mara Dilma Ne Koi Ni Najarma. . .

Written By: Harjit Panesar

This is the end of Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં) Lyrics. If you find any mistake in lyrics of તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં TAME MARA DILMA NE KOINI NAJARMA LYRICS - Rakesh Barot | Gujarati Song please contact us and send correct lyrics.

Gujarati Lyrics4songs FAQs & Song Information:

1. Who is the singer of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" song?
Rakesh Barot has sung the song of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)".

2. Who has featured in the music video?
The music video of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" features Rakesh Barot, Sweta Sen and Shamrath Sharma.

3. Who wrote the lyrics of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" song?
Harjit Panesar has written the lyrics of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" song.

4. Who directed "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" music video?
Annu Patel has directed the music video of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)".

5. Who produced "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" music video?
Sanjay Patel has produced the music video of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)".

6. Which type of Genre "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" music video?
It's a Gujarati Song (Sad Song) genre the music video of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)".

7. Who released "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)" music video?
Ram Audio (Shri Ram Audio And Telefilms) has released the music video of "Tame Mara Dilma Ne Koini Najarma (તમે મારા દિલમાં ને કોઈની નજર માં)".

Furthermore Latest Gujarati Song Lyrics then stay connected with Gujarati.Lyrics4Songs
Previous Post Next Post